söndag 14 mars 2010

Miljömedicinsk bedömning av stadsodlatStadsjord har fått hjälp av Västra Götalands Miljömedicinska centrum att bedöma de medicinska riskerna med att äta mat odlad i storstaden. Slutsatsen av studien är glädjande: Stadsodlat är bra mat!
Martin Töndel, överläkare på Miljömedicinskt centrum, som lett studien konstaterar att det inte finns mycket skrivet om stadsodlade grönsaker och frukt. Inte ens i områden med starkt förorenade jordar eller stora atmosfäriska utsläpp är det sannolikt att förtäring av stadsodlade grönsaker skulle kunna ge ett tillskott på bly, kadmium och bens(a)pyren större än tio procent.
Studien är mycket glädjande eftersom det cirkulerar påståenden att stadsodlat skulle vara olämpligt att äta och att stadsodlingstrenden därför skulle vara tveksam.
Martin Töndel avslutar sin rapport sä här: "Utifrån de undersökningar som finns idag finns ingen anledning att anta att konsumtion av ekologiskt odlade grönsaker och bär i stadsmiljö skulle innebära någon förhöjd hälsorisk. "

Tack Miljömedicinskt Centrum för att ni har hjälpt till att belysa detta angelägna område! Ni har konstaterat att det finns väldigt få studier i ämnet, vilket kan ses som en uppmaning att forska mer på området. Samtidigt är ert otvetydiga "gröna ljus" för stadsodlat en bra signal för alla som vill utveckla ett mer hållbart samhälle genom att odla staden.

Här hittar ni hela studien:
http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/omrade_6/Arbets-%20och%20Miljömedicin/VMC/VMC/UtrednRapp/Projekt_stadsjord_100209.pdf

Bild: Att aronia (på bilden), vinbär eller andra bär från Göteborg skulle vara farliga att äta är osannolikt. Samma gäller grönsaker inklusive bladgrönt. Skölj din stadsodlade mat för att minska effekt av eventuella luftföroreningar.

2 kommentarer:

  1. Gött, här ska hem och skördas kirskål och aronia till sommarn!

    SvaraRadera