måndag 21 juni 2010

Tysk miljödelegation till HögsboDe var trångt runt grisar och odlingslotter i veckan som gick. Bland besökarna återfanns en tjänstemannagrupp från Bergsjön och en tysk grupp med representanter från flera miljöorganisationer.
Bergsjön har en speciell roll i Stadsjords-arbetet. Bergsjön har många duktiga odlare det är ju på Galaxen i Bergsjön som våra nya smågrisar föddes tidigare i vår. Lotti Sharif och Niklas Wennberg var värdar för bergsjö-gruppen och mötet gav tillfälle att diskutera relationen Bergsjön-Högsbo vidare. Ett av önskemålen är att hitta platser för fruktodling i Bergsjön och att få igång försäljning av produkter från odlingarna i Bergsjön.
25 tyska miljövänner
Senare i veckan tog Lotti, Niklas och Dan Melander från Etik & Energi hand om 25 tyskar som reser runt i Sverige för att lära sig mer om intressanta miljöprojekt i Sverige. Extra kul med den tyska delegationen var att fyra av tyskarna var grisbönder till vardags och väldigt nyfikna på våra grisar.
Bilder:
Längst upp till vänster: Dan och Lotti och tyska grisbönder. Uppe till höger: Lotti och delegation från Bergsjön.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar