måndag 4 april 2011

Utvecklingen av parken fortsätter

Helena Kretz, Stadsjord, ansluter för att ta utvecklingen av kulturodlarparken i Högsbo ett steg vidare. Helena som är trädgårdsdesigner började i mars och kommer tillsammans med Korgarna bland annat skissa och sätta spadarna i grisslänten nu när linderödarna knallar vidare till Hisingen.
Den så kallade huvudaktörsgruppen (Grön Kultur Högsbo, Familjebostäder, Kyrkan, Park&Natur, SDN Högsbo och Stadsjord) har sedan starten samlats för att bland annat skissa på den framtida utvecklingen av parken. Mer djur, örtagård, miljöteknik, mer frukt och bär, Växthus, scen och minst en byggnad är några av önskemålen högt på listan i det gemensamma visionsdokumentet. (Maila mig så får ni visionen som pdf)
Ända bort till klocktornet
Helena Kretz menar att en viktig del i uppdraget att förverkliga del av visionen är att koppla samman områdets delar till en enhet. Från klocktornet bort till odlingsområdet som öppnade upp 2010. Grisslänten kommer antagligen planteras med frukt och bär. Den gamla tanken på humle kan mycket väl lyftas fram igen och en örtagård ska finna sin plats.
Parken är för alla
Principen som gällt från att Stadsjord tog fart i Högsbo är att alla delar av parken är fysiskt tillgängliga för alla och njutbara för alla. Formerna för skötsel, skörd och förädling kommer att diskuteras vidare i huvudaktörsgruppen som har ombildats till Föreningen Kulturodlarparken Högsbo ur Stadsjord. Det kan låta krångligt med ny föreningen men målet är större tydlighet, det vill säga enklare administration och större effektivitet.

Bilder: Uppe från vänster. 1. Helena Kretz, Stadsjord, omgiven av två Korgare. 2. Fint väder i måndags. Vårbruket igång. 3. Jorå, grismodellen har fungerat... 4. ...mycket gödsel i jorden och rimligen mindre tryck i ogräset.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar