söndag 24 maj 2009

Stadsjord, Världsbyn och ULG samverkar för att få jordbruksskola till Göteborg


Det behövs en ny hållbarhetskultur med odlings- och jordbrukskultur i staden. Stadsjord samverkar med ytterligare två aktörer för att bygga ett centrum för utbildning kring interkulturalitet och stadsodling i Angered. 
Föreningen Världsbyn och ULG - Urban Laboratory Göteborg - samverkar med Stadsjord för att ge Göteborg och regionen ett utbildningscentrum med inriktning på hållbar stadsbyggnad. Lärjeåns Trädgårdar ingår som en naturlig del i detta centrum för teori och praktik. Lärjeåns Trädgårdar ligger  för närvarande obrukad som en följd av att ingen intressent har kvalificerat sig för att ta över driften av café, odlingar och verkstad. 
Att någon skall hyra anläggningen av kommunen för flera hundra tusen kronor om året och klara ekonomin på snittblommor, enstaka kurser och grönsaksodling är knappast rimligt. Verksamheten måste förstärkas med ytterligare verksamhet. 
Universitetet och Chalmers
Världsbyn med Lars Jadelius i spetsen tillsammans med ULG företrätt av Elisabeth Undén (Chalmers) och Martin Berg (GU) samt Stadsjord formar gemensamt en plan för ett fungerande Lärjeåns Trädgårdar med ett utbildningscenter som kärna. Behovet av utbildning på högskole- och mer grundläggande nivå är stort. Inriktningen ger liv åt trädgårdarna och kulturen kring i området. 
Resurs för hela staden
Stadsjord ser Angered som en strategisk resurs för staden, regionen och i en vidare geografi. Angered har inte bäst jord eller flest odlare men sammantaget finns goda förutsättningar att sätta bland annat stadsjordbruket på kartan genom en satsning här samtidigt som arbetet i Högsbo vinner fotfäste och länkas till i första hand Bergsjön. Angeredsplanerna ger näring åt alla Göteborgs gränslösa stadsjordar.  

Bilden är från Lärjeåns Trädgårdar i vintras. Från vänster: Lars Jadelius, Världsbyn, Elisabet Undén, ULG, Lena Jarlöv, odlingsnestor, samt Johanna Thorén, Stadsjord. 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar