onsdag 1 juni 2011

Ytterligare ett tungt stadsodlingsarbete från Chalmers


Den 1 juni presenterade fem mastersstudenter på Chalmers ett arbete om stadsodling i Kenya. Arbetet är ett i raden intressanta inlägg om hållbar social och ekonomisk utveckling med odling som viktigt inslag.
Joel Berge, Helena Sandberg, Frida Skarp, Sofia Wendel, Sarah Zahedi beskriver varför och hur en skola i Kenya kan starta odlingar för att förbättra trivsel, ekonomi, mathållning, sammanhållning och pedagogik. Studien är intressant inte bara för Östafrika utan för hela världen.
HOPPINGIVANDE ENGAGEMANG
Studenternas attityd, kunskap och engagemang är väldigt lovande. Som gästkritiker på Chalmers och engagerad i utveckling av urbant jordbruk hoppas och tror jag att våra lärosäten fortsätter att generera kunskap och hur och varför man ska odla i staden. Står vi inför en betydande brytpunkt vad gäller urban markanvändning? Inte riktigt ännu, men om fem år är stadsjordbruk en sektor att räkna med för ekonomi, arbete och miljöprestanda.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar